BCP เปิดสมัครสมาชิกผ่าน “Krungthai NEXT” เพิ่มทางเลือกสะสมคะแนน

BCP ผนึก KTB เปิดสมัครสมาชิกผ่าน “Krungthai NEXT” เพิ่มทางเลือกสะสมคะแนน ร่วมพัฒนาระบบรับชำระค่าสินค้าและบริการรูปแบบ Digital Payment


นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP กล่าวว่า บางจากฯ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB ได้ขยายความร่วมมือให้สมัครสมาชิกบางจากผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ากรุงไทย สามารถสมัครและสะสมคะแนนสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่หลากหลายของบางจากฯได้

นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันพัฒนาระบบให้สมาชิกบางจากใช้คะแนนสะสมชำระค่าสินค้ากับ “ร้านค้าถุงเงิน” ซึ่งเป็นร้านค้าย่อยที่มีจำนวนมาก ผ่านฟีเจอร์ “พอยท์เพย์” ในแอปพลิเคชันบางจากได้ นับเป็นรายแรกของธุรกิจค้าปลีกน้ำมันในเมืองไทย ที่นอกจากจะเพิ่มทางเลือกในการใช้คะแนนสะสมแทนเงินสดกับ ”ร้านค้าถุงเงิน” ให้สมาชิกแล้ว ยังเพิ่มโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ตอบโจทย์วิถีชีวิต Digital lifestyle และส่งเสริม Cashless Society

โดยก่อนหน้านี้ บางจากฯ และกรุงไทย ได้ร่วมกันพัฒนาระบบที่ทำให้บางจากฯ เป็นธุรกิจค้าปลีกน้ำมันรายแรกในไทยที่รับชำระเงินแบบ Digital Payment และสะสมคะแนนสมาชิกบางจากไปได้พร้อมกันผ่านเครื่อง Mobile EDC  ปัจจุบันให้บริการแล้วกว่า 660 สาขา  และมีแผนขยายเป็น 800 สาขาทั่วประเทศภายในปี 2565

ทั้งนี้บริษัทฯ ใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการในสถานีบริการน้ำมันบางจากมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิด Your Greenovative Destination for Intergeneration  ความร่วมมือกับกรุงไทย เป็นการนำ จุดแข็งด้านฐานลูกค้าของบางจากฯ และนวัตกรรมการบริการด้านการเงินของกรุงไทย มาเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภค และสังคมโดยรวมอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ส่วนนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ KTB เปิดเผยว่า ธนาคารได้รับความไว้วางใจจากบางจากฯ ในโครงการ In-CAR Fast & Trust Experiences โดยพัฒนานวัตกรรมระบบชำระค่าน้ำมัน พร้อมสะสมคะแนนสมาชิกบางจาก ผ่านเครื่อง Mobile EDC รายแรกในประเทศไทย โดยในปี 2563 นำร่องเปิดให้บริการที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก สาขาสุขุมวิท 62 และสาขาศรีนครินทร์  และมีแผนจะขยายให้ครบ 800 สถานีภายในปี 2565

ทั้งนี้ปัจจุบันมียอดการชำระผ่านเครื่อง Mobile EDC เติบโตอย่างต่อเนื่อง ระบบสามารถรับชำระได้ทั้งการ Scan QR Code การชำระด้วยบัตรเครดิตหรือ เดบิต และ บัตร Fleet Card  ล่าสุด ยอดการทำรายการชำระค่าน้ำมันและค่าบริการผ่านเครื่อง Mobile EDC เติบโตกว่า 400%  โดยเฉพาะการชำระด้วยการ Scan QR Code ของผู้ใช้บริการ ซึ่งคิดเป็นกว่า 70% ของจำนวนรายการที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ผ่านเครื่อง Mobile EDC

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ธนาคารพร้อมส่งมอบ Digital Experience แบบครบวงจรให้ลูกค้าบางจาก โดยขยายช่องทางการสมัครสมาชิกบางจาก ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ภายใต้โครงการพอยท์เพย์ บนแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทย ที่มุ่งเน้นสนับสนุนธุรกิจร้านค้ารายย่อย ด้วยการเพิ่มโอกาสและช่องทางการรับชำระเงิน

โดยให้นำคะแนนสะสมมาใช้จ่ายในร้านค้าถุงเงินทั่วประเทศ ซึ่งภายในเดือนตุลาคมนี้ ลูกค้าที่ต้องการสะสมคะแนนจากการใช้สินค้าและบริการบางจากสามารถสมัครสมาชิกได้ทันที และสามารถนำคะแนนที่สะสมจากการเติมน้ำมัน หรือซื้อสินค้าและบริการในสถานีน้ำมันบางจาก มาใช้จ่ายในร้านค้าถุงเงินทั่วประเทศ โดยระยะแรกจะเปิดให้ชำระผ่านร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 400,000 ร้านค้า

ทั้งนี้ ธนาคารมุ่งมั่นนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงิน พร้อมบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าทุกกลุ่มให้ดีขึ้นในทุกวัน ตามพันธกิจ “กรุงไทย ติดปีกไทย สู่ความยั่งยืน” ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม การให้บริการ Supply Chain Financing Program ทั้งในประเภท Oil และ Non-Oil   ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงิน ทั้งเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันให้กับธุรกิจต่อไป

Back to top button