“จรีพร จารุกรสกุล” แม่ทัพหญิง WHA Group คว้ารางวัล “Thailand Top CEO of The Year 2022”

“จรีพร จารุกรสกุล” แม่ทัพหญิงคนเก่งแห่ง WHA Group คว้ารางวัล “Thailand Top CEO of The Year 2022” ประเภทอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จากนิตยสาร BUSINESS+


นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA รับมอบรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2022” ประเภทอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นรางวัลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งมุ่งหวังเพื่อถ่ายทอดความรู้และกลยุทธ์ความสำเร็จของผู้บริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริหารรุ่นใหม่ จัดโดย นิตยสาร BUSINESS+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Back to top button