PIMO มอบเครื่องสูบน้ำ “รร.วัดสำโรง” บรรเทาอุทกภัย

PIMO ปันน้ำใจมอบเครื่องสูบน้ำให้กับโรงเรียนวัดสำโรง จ.นครปฐม เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขัง


พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนครชียศรีและเจ้าอาวาส วัดสำโรง, นายอดิศักดิ์ คงทัด ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสำโรง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พร้อมด้วย นางนุชรัตน์ อิทธิโรจนกุล รองกรรมการผู้จัดการสายงานโลจิสติกส์ บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ PIMO ถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสที่บริษัทฯ มอบเครื่องสูบ เพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่โรงเรียนและวัดดังกล่าว

โดยมุ่งหวังสร้างรอยยิ้มให้แก่ทุกคนในชุมชนที่ใกล้เคียงกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility-CSR)

Back to top button