SNNP คว้ารางวัล “Outstanding Deal Awards” งาน SET Awards 2022

SNNP ได้รับรางวัล “Outstanding Deal Awards” จากงาน SET Awards 2022 สะท้อนการเติบโตแข็งแกร่งยั่งยืน


ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้กับนายนิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์ ประธานกรรมการบริษัท และนายฐากร ชัยสถาพร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SNNP เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “Outstanding Deal Awards” งาน SET Awards 2022 ในกลุ่ม Business Excellence ประเภทรางวัลด้านการระดมทุน มูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท  ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร และรางวัลดังกล่าวนับเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของบริษัทฯ

Back to top button