SVT มอบถุงยังชีพ ช่วยน้ำท่วม จ.อยุธยา

SVT ปันน้ำใจ “มอบถุงยังชีพ” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ ต.ห่อหมก อ.บางไทร จ.อยุธยา


นายพิศณุ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SVT พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ผู้จัดการสาขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพนักงานบริษัท มอบถุงยังชีพให้ นางสุมาลี จิตรัตน์ กำนันในฐานะผู้แทนชุมชนตำบลห่อหมก และผู้ประสบภัยโดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมร่วมกตัญญู จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกระจายจ่ายตามบ้านแต่ละหลังภายในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ หลังจากวิกฤตน้ำท่วมจากภาคเหนือไหลหลาก เอ้อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ภาคกลาง ณ ลานอาคารอเนกประสงค์วัดสุนทราราม ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Back to top button