LEO รับรางวัล “Outstanding Investor Relations” งาน SET Awards 2022

LEO ได้รับรางวัล “Outstanding Investor Relations” งาน SET Awards 2022 ตอกย้ำบริษัทจดทะเบียนที่โดดเด่นกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์


นายภากร ปีตธวัชชัย (ซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้กับนายสุรสิทธิ์ อัศวศักดิ์เสรี (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LEO เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล Outstanding Investor Relations Awards ในงาน SET Award 2022 กลุ่มบริษัทจดทะเบียนฯ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาตลาด (Market Cap.) สูงกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของตลาดทุนไทย ที่มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งการพัฒนาศักยภาพการให้ข้อมูลธุรกิจที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ และการพัฒนาประสิทธิภาพช่องทางการสื่อสารแก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Back to top button