WHAUP คว้ารางวัล “นวัตกรรม” ยอมเยี่ยมปี 65 งาน SET Awards 2022

WHAUP เข้าคว้ารางวัล “Best Innovative Company Awards” ประจำปี 65 ด้านนวัตกรรม Peer-to-Peer Energy Trading ในงาน SET Awards 2022


นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับรางวัลในกลุ่มรางวัล Business Excellence  ประเภทรางวัล Best Innovative Company Awards ประจำปี 65 ภายในงาน SET Awards 2022 ด้านนวัตกรรม :Peer-to-Peer Energy Trading Future of Energy Market ระบบโครงข่ายซื้อขายไฟฟ้าในพื้นที่อุตสาหกรรม โดยแพลตฟอร์มนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถประมูลซื้อขายพลังงานตามราคาที่ตัวเองกำหนด โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการเสริมสร้างนวัตกรรม สอดรับกับแผนขับเคลื่อนองค์กรการเติบโตแบบอย่างยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา WHAUP มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมนโยบายภาครัฐในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งผู้ประกอบการมีโอกาสขยายโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนได้อีกด้วย

สำหรับรางวัล Best Innovative Company Awards เป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมใช้เองในธุรกิจสาธารณูปโภค และธุรกิจพลังงานอย่างครบวงจร ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งยังวางเป้าหมายในการขยายโอกาสด้านการพัฒนาโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในนิคมอุตสาหกรรมโดยใช้แพลตฟอร์มนี้

โดยเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สะท้อน DNA ของ WHAUP ถึงความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบขององค์กรที่ประสบความสำเร็จให้แก่องค์กรอื่นๆ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมให้กับประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

Back to top button