“ตลท.” จับมือ APM จัดสัมมนา “NEXT GEN Family Business” จ.สุราษฎร์ธานี

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ APM จัดสัมมนา ให้ความรู้ในหัวข้อ “ทำไงให้รอด ทำไงให้ปัง ด้วยตลาดทุน” ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SME สมาชิกจ.สุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง


นายอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) พร้อมด้วย ดร.สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ, นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสุพล ค้าพลอยดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ร่วมกับ นายตริน พงษ์เภตรา ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.สุราษฎร์ธานี จัดสัมมนา ให้ความรู้ในหัวข้อ “ทำไงให้รอด ทำไงให้ปัง ด้วยตลาดทุน” NEXT GEN Family Business ให้กับผู้ประกอบการทั้งธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่สมาชิก จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ใกล้เคียง ที่มีความสนใจในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ถึงเรื่องของการเตรียมตัวและสิ่งที่ต้องทำในการเข้าตลาดทุน และเส้นทางสู้ตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับ

Back to top button