KTMS โรดโชว์กระแสแรง! ย้ำผู้นำบริการ “ฟอกไตเทียมรายแรก” พร้อมเทรด mai ธ.ค.นี้

KTMS ปลื้ม! โรดโชว์ข้อมูลนักลงทุนกระแสตอบรับดี ตอกย้ำผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายแรก โดยเตรียมเปิดเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปในเร็วๆ นี้ และคาดว่าจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในช่วงปลายปี 65


นางสาวกาญจนา พงศ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ KTMS เปิดเผยว่า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครบวงจร (One-stop Services) รายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมี 3 บริษัทย่อย เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ ประกอบด้วย 1.) บริษัท เออร์วิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (IRV) ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ ติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบบำบัดสำหรับน้ำเสียสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการบำรุงรักษาระบบ, การผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไตเทียม, การให้บริการออกแบบ และตกแต่งสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการออกแบบประกอบ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์สำหรับสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

2.) บริษัท เมดิคอล วิชั่น จำกัด (MV) ให้บริการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ รวมทั้งบริการดูแลบำรุงรักษาระบบ และ 3.) บริษัท เนโฟร วิชั่น จำกัด (NEP) ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม และหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล โดยจะเป็นการร่วมมือกับอายุรแพทย์โรคไตในพื้นที่เป็นหลัก เพื่อทำให้อายุแพทย์โรคไตรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วม อีกทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์จากนโยบายสนับสนุน SME ของภาครัฐ จากการเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SME ในการประมูลงานโครงการกับภาครัฐ

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีหน่วยไตเทียมครอบคลุมทั่วประเทศ โดยผ่านการสนับสนุนจากโครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐ อาทิ โครงการสวัสดิการด้านสุขภาพภาครัฐต่างๆ เช่น การสนับสนุนงบบริการผู้ป่วยเรื้อรังจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่สนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีสิทธิทุกรายสามารถร่วมตัดสินใจเลือกวิธีการล้างไต เป็นแบบฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมร่วมกับแพทย์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีจำนวนผู้ป่วยใช้บริการกับกลุ่มบริษัทมากยิ่งขึ้น

สำหรับเม็ดเงินระดมทุนในครั้ง ส่งผลให้บริษัทมีโอกาสนำเครื่องมือทางการเงินจากแหล่งทุนมาต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตได้ โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพด้านการบริการของ KTMS ที่จะดูแลผู้ป่วยได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยนำไปใช้ลงทุนในสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม รวมถึงโครงการลงทุนในโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียม และศูนย์บริการวิศวกรรม

และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจการลงทุนอื่นๆ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพความแข็งแกร่งด้านการบริการของกลุ่มบริษัทได้อย่างครบวงจรมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

โดย KTMS เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 76.64 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 25.55% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น เป็นทุนที่ชำระแล้ว 111.68 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 223.36 ล้านหุ้น

ด้าน นายศุภณัฐ พร้อมศิริพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน KTMS กล่าวว่า ผลการดำเนินงานในช่วงปี 2562 อยู่ที่ 182.64 ล้านบาท และในปี 2563 อยู่ที่ 212.54 ล้านบาท และในปี 2564 อยู่ที่ 310.30 ล้านบาท และงวด 9 เดือนแรกปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 277.32 ล้านบาท

โดยมีรายได้หลักมาจากการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จากการขยายจำนวนสาขาสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เป็นจำนวน 14 สาขา เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีสาขาอยู่ 7 สาขา และมีเครื่องไตเทียม จำนวน 156 เครื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีอยู่ 74 เครื่อง

ส่วนในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 18 สาขา เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 4 สาขา และมีเครื่องไตเทียม จำนวน 228 เครื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 72 เครื่อง

ขณะที่งวดเก้าเดือนปี 2565 กลุ่มบริษัทมีสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 20 สาขา เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 2 สาขา และมีเครื่องไตเทียม 254 เครื่อง เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 26 เครื่อง ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2562 อยู่ที่ 0.56 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิ 0.29% และในปี 2563 ขาดทุนสุทธิ 26.62 ล้านบาท อัตรากำไรสุทธิลดลง 12.52% และในปี 2564 อยู่ที่ 16.80 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิ 5.41% ส่วนงวด 9 เดือนปี 2565 อยู่ที่ 15.66 ล้านบาท มีอัตรากำไรสุทธิ 5.65%

ขณะที่ นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน KTMS กล่าวว่า ด้วยศักยภาพความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครบวงจรและระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (คลินิก หรือ Stand-Alone) และหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล (หน่วยไตเทียม หรือ Outsource)  ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลรัฐ และกลุ่มลูกค้าเอกชน

โดยปัจจุบันบริษัทมีเครื่องไตเทียมรวม จำนวน 254 เครื่อง มีหน่วยไตเทียม จำนวน 20 สาขา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 2 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 สาขา ภาคเหนือ 4 สาขา ภาคตะวันออก 2 สาขา และภาคตะวันตก 2 สาขา

ดังนั้น จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในความเป็นมืออาชีพของ KTMS ประกอบกับผลการดำเนินงานที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพียงไม่กี่รายที่ให้บริการได้อย่างครบวงจร

จนก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมรายแรก ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปีนี้ ยิ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นว่า หุ้น “KTMS” เป็นหุ้น IPO น้องใหม่ที่น่าจับตาอย่างมาก โดยเตรียมเปิดเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปในเร็วๆ นี้ และคาดว่าจะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ หมวดธุรกิจบริการ (SERVICE) ในช่วงปลายปี 2565 อย่างแน่นอน

Back to top button