IRPC ร่วมออกบูธโชว์สินค้า “ปุ๋ยหมีขาว” งาน AgroFEX 2022

IRPC จับมือพันธมิตรร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรม “ด้านการเกษตร-ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมีขาว” งาน AgroFEX 2022


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และ บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด โดยนาย สุวัฒน์ ทวีสัตย์ ผู้จัดการนวัตกรรมปุ๋ยเคมี นางสาวเสาวลักษณ์ ภัทรกุลนันท์ ผู้จัดการขายอาวุโส ธุรกิจปิโตรเคมีพิเศษ พร้อมทีมงาน ร่วมออกบูธแสดงนวัตกรรมทางด้านการเกษตร และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปุ๋ยหมีขาว รีอินฟอกซ์ (REINFOXX) ในงานเทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป AgroFEX 2022 ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา

โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการระดับจังหวัด และภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายพืชเศรษฐกิจในพื้นที่นวัตกรรมนาโนซิงค์ออกไซด์ “ปุ๋ยหมีขาว” ภายใต้เครื่องหมายการค้า “REINFOXX” เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นจากศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี และผลิตในโรงงานนาโนเคมิคอลของ ไออาร์พีซี ได้รับการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมีธาตุรองเสริม (รส.) จากกรมวิชาการเกษตร โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีของบริษัทในการยกระดับคุณภาพผลผลิต เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ด้วยธาตุอาหารพืชที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ต่อผู้บริโภค และไม่มีสารตกค้างในผลผลิต

Back to top button