CWT ปลื้ม RDF กระแสตอบรับดีเยี่ยม

CWT ปลื้ม กระแสตอบรับ RDF ดีเยี่ยม มีโรงปูนหลายแห่งเข้ามารับซื้อเชื้อเพลิงจำนวนมาก


นายวีระพล ไชยธีรัตต์ ประธานกรรมการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทส่งบริษัทย่อย “เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส” ลงนาม MOU กับ “กรีน เพาเวอร์ 1” หรือ GP1 บริษัทย่อยของ CWT เพื่อบันทึกความเข้าใจในการรับซื้อเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) จาก GP1 ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาดทดแทนการใช้ถ่านหิน ตามนโยบาย COP26 ลดโลกร้อน

ทั้งนี้ มีโรงปูนหลายแห่งเข้ามาเจรจาขอรับซื้อมาก ส่งผลกระแสตอบรับ RDF ดีเยี่ยม และได้เป็นส่วนหนึ่งในการปรับทิศทางการใช้พลังงานที่ไม่ก่อภาวะมลพิษเพิ่ม เพื่อโลกของเรา

Back to top button