กองทรัสต์ WHAIR ปลื้ม! นักลงทุนจองซื้อ “เพิ่มทุน” ล้นหลาม ดันยีลด์ปี 66 แตะ 8.9%

กองทรัสต์ WHAIR ปลื้ม! นักลงทุนจองซื้อหน่วย “เพิ่มทุน” ล้นหลาม ตอกย้ำความเชื่อมั่นควบคู่ไปกับ EEC พร้อมชูยีลด์ปี 66 สูงถึง 8.9%


นางสาวจารุชา สติมานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล (กองทรัสต์ WHAIR)  เปิดเผยว่า หลังจากที่กองทรัสต์ WHAIR เปิดเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน ช่วงระหว่างวันที่ 2 และ 6-9 ธันวาคม 2565 สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม และระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับนักลงทุนทั่วไป ในราคาเสนอขาย 7.20 บาท นักลงทุนให้การตอบรับในการจองซื้อหน่วยเต็มจำนวนทั้ง 100% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของกองทรัสต์ WHAIR ที่ควบคู่ไปกับการขยายตัวของโรงงานสำเร็จรูป (Ready Built Factory) และคลังสินค้าสำเร็จรูป (Ready Built Warehouse) ที่อยู่ใน “โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก” หรือ EEC ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นของการเข้าลงทุนในกองทรัสต์ WHAIR ได้เป็นอย่างดี

โดยทรัพย์สินที่มีการลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ตั้งอยู่ใน “โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก” หรือ EEC กว่า 90% ได้แก่ 1.) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด เป็นอาคารโรงงานสำเร็จรูป จำนวน 1 หลัง และคลังสินค้าสำเร็จรูป จำนวน 3 หลัง ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE1) และโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP2)

2.) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จำกัด เป็นอาคารโรงงานสำเร็จรูป จำนวน 3 หลัง และคลังสินค้าสำเร็จรูป จำนวน 4 หลัง ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE), โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE1), โครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค กบินทร์ (KABIN), โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 1 (WHA LP1) และโครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP4)

3.) บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด เป็นอาคารโรงงานสำเร็จรูป จำนวน 3 หลัง ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) (ESIE)

รวมทั้งสิ้น 14 หลัง จาก 7 โครงการ พื้นที่รวม 48,186 ตารางเมตร มูลค่าการลงทุน 1,345.89 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมจะส่งผลให้กองทรัสต์ WHAIR มีพื้นที่เช่าภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นเป็น 428,818 ตารางเมตร มีมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 13,000 ล้านบาท

โดยในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ WHAIR ขอขอบคุณผู้ถือหน่วย และนักลงทุน ที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี และเชื่อมั่นในการบริหารของเราตลอดทุกช่วงที่ผ่านมา ด้วยศักยภาพความแข็งแกร่งของกองทรัสต์ WHAIR  ประกอบกับผลการดำเนินงาน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง และศักยภาพการจ่ายผลตอบแทนของกองทรัสต์ได้เป็นอย่างดี โดยจะเห็นว่ากองทรัสต์ฯ มีการเติบโตต่อเนื่อง จากตัวเลขอัตราการเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 91% ซึ่งภายหลังจากการลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ กองทรัสต์ฯจะมีขนาดสินทรัพย์ที่ใหญ่ขึ้น และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นตาม

“ทั้งนี้ กองทรัสต์ฯ ได้ประมาณการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ที่ระดับ 0.64 บาทต่อหน่วย อ้างอิงจากงบกำไรขาดทุนและการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตามสถานการณ์สมมติ สำหรับปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สอบทานโดยผู้สอบบัญชี หรือคิดเป็นประมาณการอัตราผลตอบแทนถึง 8.9% ดังนั้นกองทรัสต์ WHAIR จึงถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนดี และมีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมๆ กับ EEC  นางสาว จารุชา กล่าว 

Back to top button