ก.ล.ต.-ตลท. เยี่ยมชมกิจการ PPPGC จ.ประจวบคีรีขันธ์

PPPGC พร้อมด้วย SCB เปิดบ้านต้อนรับ ก.ล.ต.-ตลท. เข้าเยี่ยมชมกิจการ PPPGC จ.ประจวบคีรีขันธ์


นายชัยทัศน์ วันชัย กรรมการผู้จัดการบริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PPPGC ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันซึ่งประกอบไปด้วย น้ำมันไบโอดีเซล (B 100) น้ำมันปาล์มโอเลอิน ผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีคัล เช่น กลีเซอรีนบริสุทธิ์ และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ

พร้อมด้วยผู้บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ณ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

Back to top button