WINMED มอบชุดตรวจ ATK หน่วยงานสาธารณสุข-มูลนิธิ

WINMED มอบชุดตรวจ ATK ให้กับ 7 หน่วยงานด้านสาธารณสุข-มูลนิธิ มูลค่า 425,000 บาท


บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีคุณวันวิสา รื่นลาภะ นักลงทุนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบชุดตรวจ ATK ให้กับ 7 หน่วยงานด้านสาธารณสุขและมูลนิธิ จำนวน 12,500 ชุด  มูลค่ารวม 425,000 บาท ช่วงเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 2565 ให้แก่ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา , มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.), มูลนิธิรามาธิบดี, มูลนิธิคนตาบอดไทย, บ้านเด็กอ่อนพญาไท, มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน และมูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  บริษัทฯจึงขอเป็นอีกแรงใจที่ช่วยสนับสนุนให้ผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

Back to top button