MASTER โรดโชว์ “ขอนแก่น” นักลงทุนตอบรับคึกคัก

MASTER โรดโชว์จังหวัดที่ 2 ชาวขอนแก่นเปิดบ้านต้อนรับอบอุ่น


นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER พร้อมด้วย นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมกับ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และนายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือ Joint Lead Underwriter นำเสนอข้อมูลบริษัทฯ ให้กับนักลงทุน โดยกระแสตอบรับจากชาวขอนแก่นดีเยี่ยม ซึ่ง MASTER พร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดธุรกิจบริการ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

Back to top button