MASTER โรดโชว์ “เชียงใหม่” เปิดศักยภาพธุรกิจ

MASTER เดินสาย โรดโชว์เชียงใหม่ นักลงทุนตอบรับดีเยี่ยม


 นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER พร้อมด้วย นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมกับ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และนายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม หรือ Joint Lead Underwriter นำเสนอข้อมูลบริษัทฯ เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจถึงภาพรวมของการดำเนินงานธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ โดยมีนักลงทุนให้การตอบรับดีเยี่ยม ทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ. เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

Back to top button