UV มอบของขวัญ “วันเด็ก” โรงเรียนวัดดอนพุดซา

UV มอบของขวัญเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 “โรงเรียนวัดดอนพุดซา”


นายทวิชชัย วัฒนพิศิษฐ ผู้จัดการโรงงาน ฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุง บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด หนึ่งในกลุ่มบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV เป็นตัวแทนในการมอบของขวัญเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดดอนพุดซา โดยมี คุณสุนิสา คงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนพุดซา เป็นตัวแทนรับมอบ และให้การต้อนรับ

Back to top button