“ดร.ธิติวัฐ” ผุดไอเดีย ดัน บางพลัด-บางกอกน้อย เป็น Cultural and Art District

“ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล” หรือ “แบงค์” ผุดไอเดีย ดัน บางพลัด-บางกอกน้อย เป็น Cultural and Art District สร้างจุดขายที่แตกต่าง หวังดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ


ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล ว่าที่ผู้สมัคร สส. เขตบางพลัด-บางกอกน้อย พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า การกระจายรายได้สู่ชุมชนและเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการฟื้นฟูและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของไทย โดยตนได้มุ่งหวังที่จะพลิกโฉมให้ เขตบางพลัดและบางกอกน้อยเป็น Cultural and Art District โดยการขายเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ความโดดเด่นของทั้ง 2 เขต เช่น สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และ งาน  Arts and Crafts เพราะถือไว้ว่าเป็นการสร้างจุดขายที่แตกต่างที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาในเขตได้ โดยแนวคิดนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนได้เป็นอย่างมาก ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative economy) ที่สามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมในพื้นที่ให้คงอยู่ เพื่อให้คนรุ่นหลังที่สนใจสามารถเรียนรู้และสานต่อได้

ดร.ธิติวัฐ อดิศรพันธ์กุล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยตนเชื่อว่าการเพิ่มอุปสงค์ (demand) ที่เพียงพอเข้าไปในตลาดจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ได้

Back to top button