PROEN ฤกษ์ดียกเสาเอก อาคาร OTT DC

PROEN ได้ฤกษ์ดีร่วมพิธียกเสาเอก อาคาร OTT DC เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นอาคารศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ (Internet Data Center) พื้นที่รวมประมาณ 10,000 ตารางเมตร


ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ ประธานกรรมการ, นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร พนักงาน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN และแขกผู้มีเกียรติ ได้ฤกษ์ดีร่วมพิธียกเสาเอก อาคาร OTT DC เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นอาคารศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ (Internet Data Center) พื้นที่รวมประมาณ 10,000 ตารางเมตร มีศักยภาพขยายการให้บริการรองรับลูกค้าวางเครื่อง Server ได้ไม่น้อยกว่า 1,100 ตู้ (Racks)

Back to top button