CHO รุกรถยนต์ส่งของไร้คนขับ นำร่องบริการ “ขอนแก่น-อีสาน”

CHO รุกรถยนต์ส่งของไร้คนขับ นำร่องให้บริการให้กับสถาบัน มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์ราชการในจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน


บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO ร่วมกับ บริษัท นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (Nagase) และ บริษัท นีโอลิกซ์ จำกัด (Neolix) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อประกอบยานยนต์อัตโนมัติไร้คนขับพร้อมบริการบำรุงรักษาด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย สำหรับจัดส่งเอกสาร เวชภัณฑ์ อาหาร และเครื่องดื่มให้กับสถาบัน มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์ราชการ และสถานที่อื่นๆ ในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งจะขยายไปทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อน

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าระบบขนส่งยานพาหนะอัตโนมัติจะมีอุปสงค์ของตลาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะสำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ และรับคาร์บอนเครดิต และเป็นอีกหนึ่งผลงานตามกลยุทธ์ CHO Tech Riders 2030

Back to top button