CPL จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 66 พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ BCG

CPL เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 66 ผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งสัญญาณปี 66 พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ BCG มุ่งรักษาสิ่งแวดล้อม


นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CPL ผู้นำในอุตสาหกรรมฟอกหนังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการจัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยที่ประชุมรับทราบผลประกอบการปี 2565 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิ 19 ล้านบาท ขณะเดียวกันในปีนี้บริษัทพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเทรนด์ที่จะสามารถสร้างการเติบโตให้กับบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

Back to top button