TU ส่งทีมอาสาเก็บ “ขยะทะเล” 3 ทวีป ทะลุ 10 ตัน

“ไทยยูเนี่ยน” ส่งทีมอาสาสมัครลุยเก็บขยะทะเล 3 ทวีป ทะลุ 10 ตัน รับวัน “ทะเลโลก”


นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU และประธานกรรมการ  SeaBOS (Seafood Business for Ocean Stewardship) ซึ่งเป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มบริษัทอาหารทะเลรายใหญ่ของโลกและองค์กรด้านวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ในฐานะที่ไทยยูเนี่ยนเป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก ทะเลจึงมีความสำคัญต่อธุรกิจและเราตระหนักถึงการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าทะเลจะมีความอุดมสมบูรณ์สำหรับอนาคตของธุรกิจและโลกของเรา ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะในวันทะเลโลก ซึ่งเรามีความตั้งใจที่จะทำอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโครงการเก็บขยะนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ระดับโลกของ SeaBOS และ Ocean Conservancy เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยไทยยูเนี่ยนเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง SeaBOS  ซึ่งในปีนี้ในประเทศไทย มีอาสาสมัครจากบมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป บมจ. ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น บจ. ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม บจ. โอคินอสฟู้ด และบจ. แพ็คฟู้ด พร้อมด้วยอาสาสมัครจากหน่วยงานราชการในท้องถิ่น กลุ่มเครือข่ายชุมชน และสถาบันการศึกษา ในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 312 คน ร่วมกันเก็บขยะได้ถึง 2,183 กิโลกรัม ในบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน

ในทวีปแอฟริกา ที่ประเทศกานา พนักงานไทยยูเนี่ยนในโรงงานของบริษัทได้ร่วมกับชุมชนเก็บขยะชายหาดบริเวณท่าเรือและพื้นที่โดยรอบโรงงานในเมืองเทมา โดยเก็บขยะรวมถึงอุปกรณ์ประมงเก่าได้ถึง 7.5 ตัน

ในทวีปยุโรป พนักงานของบริษัทในโปรตุเกส ได้เก็บขยะ 80 กิโลกรัมที่ชายหาด ในเมืองเพนิช ซึ่งเป็นเมืองที่บริษัทมีโรงงานตั้งอยู่   ส่วนแบรนด์ Mareblu ซึ่งเป็นแบรนด์ภายใต้บริษัทในประเทศอิตาลีได้ร่วมกับพันธมิตรอย่าง Legambiente ซึ่งเป็นองค์การนอกภาครัฐ ช่วยกันเก็บขยะบริเวณชายหาดของหมู่บ้านชาวประมง เจโนวา สเตอร์ลา ในแคว้นลิกูเรีย

ส่วนในประเทศฝรั่งเศส ทีมพนักงานจากแบรนด์ Petit Navire แบรนด์ MerAlliance และไทยยูเนี่ยนยุโรป ได้จัดกิจกรรมเก็บขยะขึ้น 4 ครั้ง สามารถเก็บขยะได้ถึง 236 กิโลกรัมจากบริเวณชายหาด และแม่น้ำโอเดท์ ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานในแคว้น บริททานี รวมถึงบริเวณรอบอาคารสำนักงานในเมืองปารีส

นายอดัม เบรนนัน ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า ที่ไทยยูเนี่ยน นอกจากการทำความสะอาดชายหาดแล้ว เรากำลังจัดการกับปัญหาที่มาจากแหล่งต้นทางอีกด้วย โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ไทยยูเนี่ยนทำงานร่วมกับองค์กร Global Ghost Gear Initiative อย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ประมงที่ถูกทอดทิ้ง สูญหาย หรือที่ถูกทิ้งลงในทะเล และที่สำคัญในเดือนกรกฎาคม 2566 ไทยยูเนี่ยนกำลังจะประกาศโครงการที่ริเริ่มใหม่หลายโครงการเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของทะเล ผ่านกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® 2030 ที่มีพันธกิจและเป้าหมายในการดำเนินงานใหม่จนถึงปี 2573

สำหรับขยะที่เก็บได้ในครั้งนี้ถูกนำมาคัดแยกประเภทและบันทึกข้อมูลตามแนวทางของ International Coastal Cleanup โดยขยะบางประเภทที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะถูกดำเนินการโดยบริษัทที่รับจัดการขยะในพื้นที่ ส่วนขยะที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานกำจัดขยะในพื้นที่  ทั้งนี้ ตั้งแต่ไทยยูเนี่ยน เข้าร่วมโครงการรณรงค์เก็บขยะชายฝั่งทั่วโลกกับ SeaBOS ในปี 2564 อาสาสมัครจากไทยยูเนี่ยนทั่วทุกภูมิภาคได้เก็บขยะไปแล้วเป็นจำนวน 14,135 กิโลกรัม

Back to top button