“จัสกรีน” จับมือ ECL บริการสินเชื่อโซล่าร์รูฟ

จัสกรีน ร่วมกับ ECL ลงนามเอ็มโอยูในหัวข้อ “การให้บริการสินเชื่อโซล่าร์รูฟให้กับลูกค้าจัสกรีน” ในวันที่ 25 ก.ค. 66  ณ อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้ลูกค้าด้วยบริการหลังขายแบบครบวงจร


นายสมบุญ พัชรโสภาคย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทจัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS และกรรมการบริษัท จัสกรีน จำกัด, นายสุพจน์ สัญญพิสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และกรรมการ บริษัท จัสกรีน จำกัด และนางสาวสรัญญา อมรรัตนสุชาติ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

พร้อมด้วยนายดนุชา วีระพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ECL และนายมาซายูกิ โนซาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ECL ถ่ายภาพร่วมกัน เนื่องในโอกาสลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การให้บริการสินเชื่อโซล่าร์รูฟให้กับลูกค้าจัสกรีน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 66  ณ อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ถนนแจ้งวัฒนะ นนทบุรี

“ความร่วมมือระหว่าง บริษัท จัสกรีน จำกัด (JAS GREEN) และบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีส ซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ECL Auto Cash) จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของทั้งสองบริษัท เติบโตอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจให้แก่กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ตลอดจนแสวงหาโอกาสใหม่ในการสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว” นายสุพจน์ กล่าว

“จัสกรีน (JAS GREEN)  หนึ่งในกลุ่มบริษัทจัสมิน ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด โดยเป็นผู้ให้บริการโซล่าร์เซลล์แบบครบวงจร ด้วยทีมวิศวกรที่เข้าใจบ้านทุกหลังในประเทศไทย จึงเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในการให้บริการสินเชื่อของ อี ซี แอล ออโต้แคช (ECL Auto cash) แก่ลูกค้าของจัสกรีน (JAS GREEN) จะสามารถสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่จะใช้บริการโซล่าร์เซลล์มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการสนับสนุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างดีที่สุด ด้วยความร่วมมือนี้ จัสกรีน (JAS GREEN)  ยังมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคต”  นายสุพจน์ กล่าวเพิ่มเติม

“อีซีแอล ออโต้แคช (ECL Auto cash) ได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องพลังงานสะอาด (Green Energy) โดยเล็งเห็นว่าระบบโซล่าร์เซลล์ของ จัสกรีน (JAS GREEN) สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นพลังงานสะอาด ยั่งยืน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น อีซีแอล ออโต้แคช (ECL Auto cash) จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยทุกครัวเรือนที่สนใจติดตั้งระบบโซล่าร์รูฟ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก โดยไม่ต้องมีหลักประกัน ทั้งนี้ สินเชื่อส่วนบุคคลของ อีซีแอล ออโต้แคช (ECL Auto cash) ออกแบบขึ้นมาตามแนวนโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending Policy) เนื่องจากวงเงินกู้ที่ลูกค้าได้รับกำหนดให้นำไปลงทุนระบบโซล่าร์เซลล์ทั้งจำนวน ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ คือ สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าในครัวเรือนได้ในระยะยาว” นายดนุชา กล่าว

Back to top button