ตลท. จัดสัมมนา “The 1st SET International Conference on Family Business”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับพันธมิตรจัดสัมมนา The 1st SET International Conference on Family Business “Family Business in the Changing World” มุ่งเสริมศักยภาพธุรกิจครอบครัว วันที่ 3-4 ส.ค. นี้


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET ร่วมกับพันธมิตรจัดสัมมนา “The 1st SET International Conference on Family Business: Family Business in the Changing World” ส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการธุรกิจครอบครัวเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและช่วยให้ธุรกิจไทยปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถส่งต่อกิจการรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน

โดยมี ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันที่ปรึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของธุรกิจครอบครัวไทยร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 3-4 ส.ค.66 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 250 ราย

Back to top button