TEGH ร่วมเสวนางาน “National Director Conference 2023”

TEGH ร่วมงานเสวนา National Director Conference 2023 ร่วมกับ 3 บริษัทชั้นนำ BPP-BAFS-SCGP จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย


นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH ร่วมงานเสวนา National Director Conference 2023 ภายใต้หัวข้อ Leadership and transformation toward “Net Zero” culture ร่วมกับผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำ ได้แก่ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP, บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS และ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

 

 

Back to top button