DTCENT เปิดศูนย์บริการ GPS-กล้องติดรถ จ.เชียงใหม่ แห่ง 2

DTCENT เปิดศูนย์บริการ GPS Tracking-กล้องติดรถครบวงจร แห่งที่ 2 ที่ จ.เชียงใหม่ จ่อเปิดเพิ่มอีก 6 แห่งภายในปีนี้


นายทศพล คุณะเพิ่มศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่, นางสาวจิราพร ลายลักษณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บริษัท ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ DTCENT ร่วมเปิดศูนย์บริการ จำหน่าย ติดตั้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ GPS Tracking และกล้องติดรถอย่างครบวงจร โดยมีช่างผู้ชำนาญการพร้อมให้บริการ ณ สถานีบริการน้ำมัน PTT ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งที่ 2 และ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเปิดจุดให้บริการฯ เพิ่มเติม อีก 6 แห่ง เพื่อให้ครบ 8 แห่งภายในปีนี้

Back to top button