WHAUP ติดอันดับหุ้นยั่งยืนปี 4 คว้าคะแนน ESG สูงสุด “AAA”

WHAUP ติดอันดับหุ้นยั่งยืนกลุ่มทรัพยากร 4 ปีซ้อน พร้อมคว้า SET ESG Ratings ระดับ “AAA” สะท้อนความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน


นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ในบริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) ระยะเวลาติดต่อกัน 4 ปีซ้อน

โดยล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้เปลี่ยนชื่อจากหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) เป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ซึ่ง WHAUP ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ที่ระดับ AAA (คะแนนรวม 90-100) เป็นเรตติ้งระดับสูงสุด แสดงให้เห็นถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ทั้งในมิติการจัดการความเสี่ยง โอกาส ศักยภาพในการแข่งขัน และได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เพื่อสร้างความเข้มแข็งพร้อมกับการเติบโตที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ WHAUP ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการตอกย้ำศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนธุรกิจ การลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภค (น้ำ) และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างการเติบโตควบคู่กับความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งตอบโจทย์การลงทุนที่สร้างผลตอบแทนยั่งยืนในระยะยาว และเป็นเทรนด์ที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจในขณะนี้

การได้รับการคัดเลือกรายชื่อหุ้นยั่งยืนในครั้งนี้ ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยตัวอย่างโครงการของบริษัทฯ ที่ดำเนินการภายใต้กรอบ ESG อาทิ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมูลค่าเพิ่ม (Value added product) ซึ่งเป็นการนำน้ำเสียที่ได้จากกระบวนการบำบัดและใช้ใหม่ (Wastewater Reclamation) ไปผลิต เพิ่มมูลค่าเป็นน้ำปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized Water) และน้ำอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified Water)

รวมทั้งโครงการระบบซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแบบ P2P Energy Trading เพื่อซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ โดยสอดรับกับเป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นายสมเกียรติ กล่าว

Back to top button