KJL โรดโชว์ “สัมมนารวมพลคนไฟฟ้า” ON TOUR จ.สุราษฎร์ฯ

KJL โรดโชว์ “สัมมนารวมพลคนไฟฟ้า” ON TOUR จ.สุราษฎร์ฯ ดึง 2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมบรรยาย “การติดตั้งไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ” เล็งจัดต่อ ที่ จ.อุดรฯ เดือน ม.ค. 67


บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) หรือ KJL ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายตู้ไฟ รางไฟ อันดับหนึ่ง ที่ช่างไฟเชื่อมั่นในประสบการณ์กว่า 35 ปี จัดงานสัมมนา “KJL รวมพลคนไฟฟ้า” จัดกิจกรรมเชิงวิชาการ ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เพื่อยกระดับความปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพให้แก่ช่างไฟฟ้า วิศวกร หรือ ผู้ออกแบบ ทั่วประเทศ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่าน ได้แก่ อาจารย์สุธี ปิ่นไพสิฐ อดีตผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และอาจารย์ลือชัย ทองนิล อนุกรรมการฯ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สภาวิศวกร ขึ้นบรรยายเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าอย่างมืออาชีพ

ทั้งนี้ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้จัดงานสัมมนา “KJL รวมพลคนไฟฟ้า” ขึ้น ณ ห้องประชุมออร์คิด 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้จะวางแผนจัดงานสัมมนาต่อไปที่จังหวัดอุดรธานี ในเดือนมกราคม ปี 2567 เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่จะยกระดับความปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่แวดวงวิศวกรรมต่อไป

Back to top button