ADVANC ปลื้ม! คว้า 2 รางวัลใหญ่ เวที “SET AWARDS 2023-ESG Rating”

ADVANC ปลื้ม! คว้า 2 รางวัลใหญ่ “องค์กรยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์-องค์กรยั่งยืน” เวที SET AWARDS 2023 พ่วงได้รับอันดับ SET ESG Rating ระดับ AAA สะท้อนเป้าหมายสร้างไทยยั่งยืน


นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC (AIS) กล่าวว่า “ภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจนของ AIS ที่มุ่ง ขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีโทรคมนาคมอัจฉริยะ Cognitive Tech-Co ผ่านการสร้าง Sustainable Nation หรือการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยบน ECOSYSTEM ECONOMY ทั้งผู้คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ในโลกดิจิทัล ส่งผลให้บริษัทได้รับการยอมรับและสามารถคว้ารางวัลจาก SET AWARD ได้อีกครั้งในปีนี้

โดยนับเป็นความภาคภูมิใจของ AIS ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการยกระดับขีดความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีความแข็งแกร่งในการเชื่อมต่อการทำงานของภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามกรอบ ESG ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลได้ตามมาตรฐานระดับสากล จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบองค์กรในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สำหรับรางวัล SET AWARDS เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรและบุคลากรในวงการตลาดทุนไทย ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลง ยกระดับมาตรฐานและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

Back to top button