“รพ.แพทย์รังสิต” คว้ารางวัล “e-Claim Awards” ประจำปี 65

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต รับรางวัล การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2565 หรือ e-Claim Awards ประจำปี 65


นพ.กฤชรัตน์ ตระกูลช่าง ที่ปรึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์รังสิต 2 และนางเสาวภา อมรกานต์ ผู้อำนวยฝ่ายบริการส่วนหน้า-ฉุกเฉินเป็นตัวแทนโรงพยาบาลแพทย์รังสิต เข้ารับรางวัล “การใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2565 หรือ e-Claim Awards 2022” 

โดยโรงพยาบาลแพทย์รังสิตได้รับรางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นสถานพยาบาลที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบสินไหมอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เกินหนึ่งพันข้อมูล ดีเด่นอันดับ 3 จากจำนวนโรงพยาบาล 124 รางวัล และจากรางวัลทั้งหมด 190 รางวัล โดยได้รับเกียรติจากนายวิชาญ มีนชัยนันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี ณ ห้อง THE PORTAL BALLROOM ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา

Back to top button