FTI ส่งความสุข “วันเด็กแห่งชาติ” มอบอุปกรณ์การเรียน-เลี้ยงอาหารกลางวัน

FTI ส่งต่อความสุขเนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” มอบจักรยาน อุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมแก่เด็กๆ ภายในชุมชนบ้านคูคตพัฒนา-บ้านเอื้ออาทร-รามอินทรา117 และชุมชนใกล้เคียง


บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ FTI ผู้ผลิต นำเข้า และขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบน้ำอย่างครบวงจร ร่วมสนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งต่อความสุขให้แก่เด็กๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 ภายในชุมชนบ้านคูคตพัฒนา บ้านเอื้ออาทร รามอินทรา 117 และชุมชนใกล้เคียง

โดยบริษัทได้ส่งมอบจักรยาน อุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน และขนมแก่เด็กๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กไทย กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติต่อไป

Back to top button