NER เปิดอาคารสำนักงานใหม่

NER นำทีมคณะกรรมการต้อนรับ "ไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์" ร่วมเปิดอาคารสำนักงานใหม่ จ.บุรีรัมย์


นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER พร้อมคณะกรรมการบริษัท ให้การต้อนรับ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในโอกาสเป็นประธานในงานเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ณ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

Back to top button