KUN ผนึก “ยูซีโอ เอสดีจี” สร้างหมู่บ้านสีเขียว ผ่านโครงการแปรรูป “น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว”

KUN ร่วมมือ “ยูซีโอ เอสดีจี” ลงนามร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความยั่งยืน สิ่งแวดล้อมและรณรงค์ขจัดการขยะไม่ย่อยสลาย “น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว” เพื่อส่งต่อเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืน สู่หมู่บ้านสีเขียวรายแรกในไทย


นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN ผู้พัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรภายใต้แบรนด์ “คุณาลัย” เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ต่อยอดการพัฒนาโครงการบ้านสำหรับชีวิตรูปแบบใหม่กับความมุ่งมั่นที่จะ “สร้างพื้นที่ สร้างความสุข” ให้มีความยั่งยืนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า โดยจับมือกับ บริษัท ยูซีโอ เอสดีจี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาที่ยั่งยืน ขจัดปัญหาขยะที่ย่อยสลายไม่ได้อย่าง “น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้ว Used Cooking Oil (UCO)” จากครัวเรือนหรือบ้านพักอาศัย ซึ่งหากทิ้งไปตามระบบระบายจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชน

โดยจะมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ของสององค์กร เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว และพื้นที่สำหรับการอยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ Green City, Green Village ร่วมกันผ่านโครงการนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร หรือชุมชน ส่งต่อเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน Sustainable Aviation Fuel (SAF) กับ บริษัท ธนโชคน้ำมันพืช (2012) จำกัด และ บริษัท บีเอสจีเอฟ จำกัด บริษัทในกลุ่ม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ซึ่งทางคุณาลัยเชื่อมั่นว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกลูกบ้านอย่างแน่นอน

สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้มีความมุ่งหวังให้ผู้อาศัยในชุมชนบ้านจัดสรรเกิดความรู้ ความตระหนักถึงปัญหาของสภาวะการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถต่อยอดไปสู่ความเข้าใจและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ เพื่อให้ได้รับความสำเร็จที่จากความร่วมมือจากชุมชนโดยตรง

“ความร่วมมือกันในครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญระหว่างพันธมิตรที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือการไปสู่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และนี่คือการเชื่อมโยงเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจอย่างยั่งยืนที่แท้จริง” นางประวีรัตน์ กล่าว

Back to top button