SOLAR ร่วมทดสอบแผง “โซลาร์เซลล์” อาคาร BIPV หนุนสังคมปลอดคาร์บอน

SOLAR ร่วมพิธีเปิดอาคารทดสอบแผง “โซลาร์เซลล์” มุ่งสู่สังคมปลอดคาร์บอน พร้อมเผยแนวทางความร่วมมือจากบริษัทภาคเอกชน รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก “สวทช.” หนุนการขยายผลทางธุรกิจด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์


นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง รองประธานกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) หรือ SOLAR เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคารประเมินประสิทธิภาพของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร (BIPV) ซึ่งติดตั้งใช้งานในประเทศไทยแห่งแรก พร้อมเป็นวิทยากรกล่าวถึงแนวทางความร่วมมือจากบริษัทภาคเอกชน ที่รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อขยายผลทางธุรกิจทางด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในไทย

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินผลการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในรูปแบบร่วมกับอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำไปสู่สังคมปลอดคาร์บอน โดย SOLAR ร่วมมือกับ สวทช. พัฒนาแผง Solar Cell ผ่านการบันทึกข้อตกลงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัยต้นแบบ Agricolorvoltaics

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Back to top button