KH Academy ปิดหลักสูตร Prep For Fund Manager รุ่น 1

KH Academy ปิดหลักสูตร Prep For Fund Manager รุ่น 1 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตร-ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท ให้ทีมนิสิตนักศึกษาชนะการแข่งขันกิจกรรม Workshop เตรียมเปิดรับสมัครรุ่น 2 เดือนส.ค.นี้  


สถาบันการเรียนรู้ KH Academy ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนผู้สนับสนุน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM, บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSG , ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB , บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS , และบริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) หรือ GABLE จัดพิธีปิดหลักสูตรการเรียนรู้ Prep for Fund Manager เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1 อย่างเป็นทางการ

โดยมีนายชาญชัย สงวนวงศ์ ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวโอวาทให้แก่นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม  พร้อมกันนี้ นายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้บริหาร KH Academy มอบทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท ให้แก่ทีมนิสิตนักศึกษาที่ชนะการแข่งขันการนำเสนอแผนการลงทุน จากกิจกรรม Workshop ระหว่างการฝึกอบรมด้วย

โดยหลักสูตร  Prep for Fund Manager เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1 เปิดอบรมมาตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 และสิ้นสุดในวันที่ 4 เมษายน 2567 รวมระยะเวลาเกือบ 2 เดือน ซึ่งได้รับความร่วมมือโดยทีมวิทยากรจากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมธา จำกัด และ Finnomena มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์  และความรู้ในด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุนให้กับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4  ที่เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 35 คน จากหลากหลายมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สำหรับหลักสูตร Prep for Fund Manager หลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ รุ่นที่ 2  เตรียมเปิดรับสมัครช่วงเดือนสิงหาคม 2567 นี้ น้อง ๆ นักศึกษาที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแอปพลิเคชัน KH Academy สามารถดาวน์โหลดแอปฯ ได้ทั้งระบบ ios และ android

Back to top button