“โก โฮลเซลล์” ต้อนรับ “อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า” เยี่ยมชมสาขา

“โก โฮลเซลล์” ต้อนรับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ เยี่ยมชมสาขา พร้อมเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนา ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร


นางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสื่อสารองค์กรและรัฐสัมพันธ์, นางสาวพรจารี วิศิษฏ์กุล ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ และนายอดิวัจน์ หิรัญยบุญกาญจน์ ผู้จัดการทั่วไปของ โก โฮลเซลล์ (GO Wholesale) ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหาร จุดหมายใหม่เพื่อผู้ประกอบการ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือบริษัท เซ็นทรัล รีเทล จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ให้การต้อนรับ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมความหลากหลายของวัตถุดิบที่ครบครันภายในสาขาของโก โฮลเซลล์ อาทิ แผนกอาหารสดขนาดใหญ่ อาหารแช่แข็ง ผักผลไม้ เบเกอรี่ บูทสินค้าโอท็อปของดีปทุมธานี เพื่อการพัฒนาต่อยอดและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยต่อไปในอนาคต ณ โก โฮลเซลล์ สาขารังสิต

Back to top button