PTT เปิดโครงการ “ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5” จ.ระยอง

PTT เปิดการจ่ายก๊าซธรรมชาติ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 รวมระยะทาง 417 กิโลเมตร จ.ระยอง คาดดำเนินการเชิงพาณิชย์ไตรมาส 2/67 เพื่อสร้างโครงข่ายพลังงานยั่งยืน


นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เป็นประธานในพิธีเปิดการจ่ายก๊าซธรรมชาติโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ณ สถานีผสมก๊าซท่อส่งก๊าซเส้นที่ 5 (TP5MX) ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ก.. 58 ซึ่งมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

โดยโครงการดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงระบบท่อก๊าซธรรมชาติจากภาคตะวันออกไปยังภาคตะวันตกระยะทาง 417 กิโลเมตร และเป็นท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกที่มีระยะทางยาวที่สุดในประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานรวมทั้งรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคการผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคการขนส่งของประเทศ พร้อมเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2/67

ทั้งนี้ ตลอด 45 ปี PTT ยังคงภารกิจในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศจัดหาและต่อยอดพลังงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยก๊าซธรรมชาติมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศ อีกทั้งรองรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและการขนส่งความสำเร็จของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 เป็นการเพิ่มศักยภาพการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่โรงไฟฟ้าเชื่อมต่อโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคส่วนต่างๆ พร้อมกับสร้างเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ

โดยเส้นทางโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติผ่าน 8 จังหวัด อาทิ ระยอง, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, กรุงเทพฯ,ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี ซึ่งระบบท่อมีการออกแบบด้านวิศวกรรมตามมาตรฐานระดับสากลมีความสามารถการจ่ายก๊าซสูงสุดประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตลอดจนมีสถานีควบคุมก๊าซระหว่างทาง จำนวน 28 สถานี ตลอดแนวท่อ

นอกจากนี้ โครงการยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำให้สามารถก่อสร้างได้เป็นผลสำเร็จ อีกทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ขณะที่มีระยะเวลาการก่อสร้างรวมประมาณ 6 ปี (61–67) โดยท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5 จะเป็นพลังสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Back to top button