BCP มอบทุนสนับสนุน “สโมสรฟุตซอลราชนาวี” เสริมกีฬาเยาวชนไทย

BCP มอบทุนสนับสนุนแก่ “สโมสรฟุตซอลราชนาวี” ส่งเสริมการแข่งขันฟุตซอลเยาวชน พร้อมปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชน


นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP มอบเงินสนับสนุนแก่สโมสรฟุตซอลราชนาวี ซึ่งเป็นสโมสรฟุตซอลของกองทัพเรือ โดยมี นาวาเอก ปราการ ขำฉวี ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตซอลราชนาวี เป็นผู้รับมอบ ณ สนามกีฬา Bangchak Green Stadium ของบริษัท บางจากฯ

โดยเป็นการสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก 1 ประจำปี 2567 และปรับปรุงสนามฟุตบอลที่สนามภูติอนันต์บนถนนสรรพาวุธ เขตบางนา ซึ่งเป็นสนามที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าไปใช้ อีกทั้งเป็นสนามสำรองที่บางจากฯ ใช้ฝึกนักกีฬาทีมฟุตซอลเยาวชนบางจาก ทั้งนี้ สโมสรฟุตซอลราชนาวีสนับสนุนในการรับนักฟุตบอลเยาวชนบางจากเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ และคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลของบางจากฯ เข้าโครงการสโมสรฟุตซอลราชนาวี ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา

Back to top button