GULF ปลื้มคว้า 4 รางวัลงาน “Asian Excellence Awards 2024” ครั้งที่ 14

GULF ปลื้มคว้า 4 รางวัลงาน “Asian Excellence Awards 2024” ครั้งที่ 14 สะท้อนองค์กรดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์


นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่าบริษัทได้รับ 4 รางวัลจากงาน Asian Excellence Awards 2024 ครั้งที่ 14 ได้แก่ รางวัล Asia’s Best CEO (ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย : นายสารัชถ์ รัตนาวะดี), รางวัล Asia’s Best CFO (ซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย : นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์), รางวัล Sustainable Asia Award (ความยั่งยืนแห่งเอเชีย) และรางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) (บริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม)

โดยรางวัลดังกล่าวนับเป็นการสะท้อนความเป็นผู้นำและความแข็งแกร่งขององค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์ ขณะที่งานมอบรางวัล Asian Excellence Award จัดขึ้นโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia สื่อชั้นนำของฮ่องกงมาตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องความสำเร็จและความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทั้งด้านการเงิน, ความรับผิดชอบต่อสังคม, แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงงานนักลงทุนสัมพันธ์

ทั้งนี้การที่จะสามารถเข้ารับรางวัลได้นั้นจะมีการพิจารณาจากข้อมูลองค์กรร่วมกับผลสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ทรงคุณวุฒิทั่วภูมิภาคเอเชียเพื่อมอบรางวัลให้กับบุคคลหรือองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลรับผิดชอบชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม

Back to top button