WPH ปลื้ม! ติดโผ 1 ใน 19 หลักทรัพย์ ESG Emerging ปีแรก

WPH เข้าทำเนียบ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ ESG Emerging List ในปี 67 และได้อยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นครั้งแรก ตอกย้ำหุ้นโรงพยาบาลน้ำดี อนาคตไกล และยังให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จำกัด (มหาชน) หรือ WPH ภายใต้การบริหารของ นายเชน เหล่าสุนทร ติดโผ 1 ใน 19 หลักทรัพย์เข้าทำเนียบ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ ESG Emerging List ในปี 67 และได้อยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นครั้งแรก ภายใต้เกณฑ์การพิจารณาจากข้อมูลการดำเนินงานที่สะท้อนปัจจัยด้าน ESG ตามที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะ และผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้นที่ใช้ในการประเมินหลักทรัพย์ ESG100 ของสถาบันไทยพัฒน์ ตามหลักการ CORE Framework เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวแก่ผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ถือเป็นการตอกย้ำการเป็นหุ้นโรงพยาบาลน้ำดี อนาคตไกล และยังให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และยึดหลักธรรมาภิบาล

Back to top button