UAC ร่วมส่งต่อสิ่งดีพนักงาน-ชุมชน ตามแนวคิด ESG

UAC ร่วมส่งต่อสิ่งดีพนักงาน-ชุมชน ตามแนวคิด ESG เนื่องในโอกาสวันครบรอบบริษัท 29 ปี รวมถึงจัดกิจกรรม CSR “นวดผ่อนคลายสบายยามบ่าย”


บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (UAC GROUP) จัดกิจกรรม UAC DAY  เนื่องในวันครบรอบก่อตั้งบริษัทครบ 29 ปี โดยมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรม TOWN HALL กิจกรรมทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพล ทำบุญโรงทาน กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน ในอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น อำเภอกงไกลลาศ จังหวัดสุโขทัย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงจัดกิจกรรม CSR “นวดผ่อนคลายสบายยามบ่าย” ให้กับพนักงาน UAC สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นการ

Back to top button