“บิสซิเนสอะไลเม้นท์” ตั้ง APM เป็น FAเตรียมยื่นไฟลิ่งประมาณมี.ค.-เมษา.นี้

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด และคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร APM ถ่ายภาพร่วมเนื่องในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมเตรียมยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเดือนมีนาคม-เมษายนนี้


คุณประพันธ์ เจริญประวัติ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคุณสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ (ที่ 4 จากซ้าย)ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,คุณวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ (ที่ 3 จากซ้าย)รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด และคุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ที่ 4 จากขวา)ประธานกรรมการบริหาร ,คุณเสกสรรค์ ธโนปจัย (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมนเนจเม้นท์ หรือ APM

เนื่องในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้ง APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมเตรียมยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเดือนมีนาคม-เมษายนนี้  โดยมีแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 100  ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็น 25% ของทุนจดทะเบียนหลัง IPO

Back to top button