INTUCH โบรกฯคาดปีนี้จ่ายปันผลราว 3 บาทต่อหุ้น ให้ยีลด์สูง 6.1% ซื้อเป้า 79 บ.

INTUCH โบรกฯคาดปีนี้จ่ายปันผลราว 3 บาทต่อหุ้น ให้ยีลด์สูง 6.1% ซื้อเป้า 79 บ.


บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(31มี.ค.63) ว่า บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH (ปิด 49.25 ซื้อ/เป้า 79) ราคาปัจจุบันยังไม่สะท้อนมูลค่าเงินลงทุน (NAV) ใน ADVANC และ THCOM โดยมี Discount จากมูลค่า NAV ถึง 35% สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ราคาจะ discount จาก NAV ประมาณ 20-25%

อีกทั้งหากมองในด้านเงินปันผล INTUCH ยังให้ Dividend yield สูงกว่า ADVANC โดยปีนี้คาดว่า INTUCH จะจ่ายปันผลประมาณ 3 บาทต่อหุ้น ให้ Dividend yield ประมาณ 6.1% สูงกว่า ADVANC ที่ให้ Dividend yield เพียง 3.8%

Back to top button