CENTEL รับผลบวกคลายล็อคดาวน์-ลุ้น H2/63 รัฐออกมาตรการกระตุ้นแนะซื้อเป้า 26 บ.


บล.เคจีไอ ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้(1มิ.ย.63) ว่า บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL (เป้าพื้นฐาน 26 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 24.5 บาท และ 24.0 บาท / แนวต้าน 26.0 บาท (Trailing stop 23.0 บาท) 2) ประเมินรับ  Sentiment บวกจากการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ โดยธุรกิจร้านอาหารคาดว่าจะเริ่มฟื้นตัวก่อน (รายได้จากธุรกิจร้านอาหารคิดเป็น 76% ของประมาณการฯปี 2563)

ขณะที่ธุรกิจโรงแรม คาดจะเริ่มฟื้นตัวหลังคลายมาตรการฯ และคาดว่าภาครัฐฯจะเตรียมออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวใน 2H63 3) ประเมินความเสี่ยงด้านสถานะทางการเงินแข็งแกร่งสุด

Back to top button