9 บจ.ตัวท็อปเดือน เม.ย. รีเทิร์นสูงกว่าตลาด


บล.เอเซีย พลัส ระบุในบทวิเคราะห์ว่า ในเดือน เม.ย. ตลาดหุ้นไทยมักให้ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ยราว 3.5% ด้วยความน่าจะเป็นถึง 90% โดยพบว่าดัชนีกลุ่มที่สามารถชนะตลาดอย่างโดดเด่น คือ กลุ่มโรงพยาบาล ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยกว่า 6% ด้วยความน่าจะเป็นถึง 90% นำโดย BDMS (ผลตอบแทนเฉลี่ย 7.22% ความน่าจะเป็น 90%)

ตามมาด้วย กลุ่มปิโตรเคมี ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเกินกว่า 6% ด้วยความน่าจะเป็นถึง 80% และ กลุ่มพลังงาน ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5% ด้วยความน่าจะเป็นถึง 80% นำโดย IRPC (ผลตอบแทนเฉลี่ย 7.85% ความน่าจะเป็น 70%) และหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งอยู่ในกลุ่มพลังงานนำโดย GLOW (ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.93% ความน่าจะเป็น 70%)

กลุ่มชิ้นส่วนฯ ที่ให้ผลตอบแทนกลุ่มเฉลี่ย 5% ด้วยความน่าจะเป็น 60% นำโดย KCE (ผลตอบแทนเฉลี่ย 7% ด้วยความน่าจะเป็น 90%) กลุ่มอสังหาฯ และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง นั้นจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.7% และ 3.5% ตามลำดับ ด้วยความน่าจะเป็น 80% เท่ากัน นำโดย PF (ผลตอบแทนเฉลี่ย 7.7% ความน่าจะเป็น 80%) และ TASCO (ผลตอบแทนเฉลี่ย 9.3% ด้วยความน่าจะเป็น 60%)

นอกจากนี้ หากพิจารณารายหุ้นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนในเดือน เม.ย. มีกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง อาทิ ITD ผลตอบแทนเฉลี่ย 7.42% ด้วยความน่าจะเป็นถึง 100% ตามด้วย CK ผลตอบแทนเฉลี่ย 3.57% ความน่าจะเป็น 70% และหุ้นในกลุ่มอื่นๆ อาทิ TVO ผลตอบแทนเฉลี่ย 4.38% ด้วยความน่าจะเป็น 60%

Back to top button