สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) UPA-F มูลค่าสูงสุด 120 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) UPA-F มูลค่าสูงสุด 120 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
UPA-F 4 300,000,000 120,000 0.4
OTO 1 2,000,000 13,000 6.5
BANP13C2111B 2 10,000,000 3,675 0.37

Back to top button