สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 173.08 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ CPALL มูลค่าสูงสุด 173.08 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPALL 1 2,880,000 173,080 60.1
KBANK-F 2 1,435,600 154,186 107.4
INTUCH 1 1,858,700 120,118 64.62
BBL 1 373,000 39,072 104.75
BEC 1 1,500,000 21,450 14.3
HMPRO 1 1,500,000 20,700 13.8
DMT 1 1,600,000 19,680 12.3
CPF 2 738,000 19,567 26.51
S5013P2109B 1 20,000,000 17,800 0.89
KCE 2 200,000 15,200 76
KBANK 5 132,200 14,145 107
BEM 1 1,206,000 9,998 8.29
HANA 1 100,000 7,825 78.25
OR 1 203,400 5,998 29.49
TOP 1 92,500 4,986 53.9
IVL 2 110,400 4,463 40.43
GLOBAL 1 130,000 3,133 24.1
STARK-F 1 300,000 1,260 4.2
PTT 1 28,000 1,015 36.25
VGI 1 168,500 944 5.6

Back to top button