สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SKR มูลค่าสูงสุด 5 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SKR มูลค่าสูงสุด 5 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SKR 1 500,000 5,000 10
BEAUTY 1 2,000,000 3,020 1.51

Back to top button