สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ MFC มูลค่าสูงสุด 199.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ MFC มูลค่าสูงสุด 199.50 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
MFC 1 10,390,000 199,488 19.2
ASIAN 1 5,000,000 102,500 20.5
KBANK 10 571,400 63,240 110.67
SCC-F 1 130,200 53,279 409.21
CGD 1 74,000,000 51,800 0.7
BJC 1 500,000 16,750 33.5
AOT 1 277,400 16,308 58.79
SKR 2 1,000,000 10,100 10.1
BAM 1 566,100 9,737 17.2
MINT 3 262,900 7,901 30.05
BEAUTY 1 2,000,000 3,020 1.51
GJS 1 4,000,000 1,320 0.33
BH 1 8,100 980 121
TOP 1 20,600 953 46.25
OR 1 32,700 940 28.75
KTC 1 14,300 904 63.25
PTTGC 1 15,100 861 57
ASK 1 18,800 733 39

Back to top button