สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ XPG มูลค่าสูงสุด 272.33 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ XPG มูลค่าสูงสุด 272.33 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
XPG 1 73,602,844 272,330.52 3.7
OR-F 1 3,000,000 86,431 28.81
BBL 1 466,000 52,891 113.5
BCH 2 1,100,000 24,350 22.14
GUNKUL 1 5,000,000 23,800 4.76
SPC 1 400,000 22,320 55.8
CPNREIT 1 1,000,000 20,300 20.3
STEC 2 1,471,500 18,735 12.73
TTB 1 10,000,000 11,500.00 1.15
ESSO 1 1,311,200 10,686 8.15
TCAP 1 279,200 9,493 34
SIRI 1 6,000,000 8,100 1.35
PTG 1 452,300 8,096 17.9
KCE 2 100,000 8,000 80
VGI 1 1,100,000 6,985.00 6.35
CPALL 1 101,200 6,578 65
ADVANC 1 33,200 6,441 194
SCC 1 15,300 6,365 416
PTT 1 161,600 6,302 39
KTB 1 527,400 5,854 11.1
BEC 1 460,000 5,796 12.6
JAS 1 1,900,000 5,396 2.84
TPIPL 2 2,850,000 5,016.00 1.76
GFPT 2 310,900 4,073 13.1
AOT 1 63,600 3,988 62.7
ACE 1 830,000 3,401 4.1
DCC 1 1,108,500 3,215 2.9
GPSC 1 40,000 3,170 79.25
ERW 1 700,000 2,170 3.1
THCOM 1 210,000 2,163 10.3
KEX 1 29,000 1,167 40.25
TKN 1 160,000 1,128 7.05
BLAND 1 900,000 990 1.1
MBK 1 70,000 973 13.9
S 1 450,000 927 2.06
TOP 1 18,300 924 50.5
SCCC 1 4,000 644 161
FTREIT 1 50,000 640 12.8
PSH 1 45,000 599 13.3
TRC <C> 1 2,000,000 440 0.22
AQ <C> 2 12,000,000 393 0.03
LPN 1 60,000 292 4.86
NEWS <C> 1 5,000,000 220 0.04
JASIF 1 16,500 163 9.9
BTSGIF 1 15,600 71 4.58
AIMIRT 1 2,200 28 12.8

Back to top button